Müslüm Koygun (Cefai)

01.05.1956 Yılında Çorum'a bağlı Mislerovacığı köyünde doğdu.Asıl adı Müslüm Koygun’dur.Orta okul ikinci sınıftan sonra öğrenimini hayat okulunda sürdürdü.Küçük yaşlarda bağlama çalmaya başladı.Bir süre usta halk ozanlarının deyişlerini çalıp söyledi.Daha sonra kendi şiirlerini yazdı ve türkü olarak söyledi.Şiirlerinde CEFAİ mahlasını kullandı.Bir dönem Çorum Anadolu Halk Ozanları derneğinin başkanlığını yaptı.Çok sayıda şiiri yerel gazete ve dergilerde yayınlandı,kimi antolojilerde yer aldı.Bir şiiri ile sevgi ve hoşgörü yılı olması nedeni ile Çorum Belediyesi'nin açmış olduğu şiir yarışmasında birincilik ödülü aldı.Ozan Cefai, şiirlerin bir bölümünü Kemal Özgür’le birlikte hazırladığı »Duygu Dağarcığı« (2002) adlı kitapta topladı.Dil,din,ırk,mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm insanları seviyorum diyor şairimiz.Şiirlerinin devamını diliyoruz.

 

 BAŞKADIR

Herkesle oturup sohbet söz olmaz 
Kamilin kelamı dili başkadır 
Her gidilen yolun sonu düz olmaz 
Gerçek erenlerin yolu başkadır 
  
Hal ehli olmayan halden bilir mi 
Kendini bilmezden fayda gelir mi 
Karga güle konsa bülbül olur mu 
Çalı başka gülün dalı başkadır 
  
Cahil ile gitme sakın ha yola 
Başına getirir bin türlü bela 
Kıymeti vurulmaz parayla pula 
Arif olanların hali başkadır 
  
İyinin yerini kötü alamaz 
Arayan da cananını bulamaz 
Her Ali’yim diyen Ali olamaz 
Benim aradığım Ali başkadır 
  
Cefai akıp da durula idim 
Erenler yolunda yorula idim 
Gerçekler deminde sorula idim 
Dost elinden gelen dolu başkadır

--------------------------------------------------

         BİRGÜN
  
Sabret gönül kara günler 
Böyle kalmaz biter birgün 
Bizim bahçede de bülbül 
Şakıyıp da öter birgün 
  
Her yokuşun inişi var 
Erir dağlardaki şu kar 
Çiğdem çiçek gelir bahar 
Her tarafı tutar birgün 
  
Ayrılanlar kavuşurlar 
Küsülüler barışırlar 
Koyun kuzu karışırlar 
Dost yoluna yeter birgün 
  
Sönmez ocağımız yanar 
Çaresizler birgün onar 
Seven sevdiğin anar 
Gam kederi atar birgün 
  
Ah edip ağlama düne 
Umutla bak yeni güne 
Bu Cefai coşup yine 
Sazı söze katar birgün