Haydar Öztürk

   1943 yılında Çorum’un Karadona köyünde doğdu. Asıl adı Haydar Öztürk’tür. İlkokulu köyünde okudu.
Aşıklık geleneği ve şiirle küçük yaşlarda ilgilenerek yaklaşık 10 yaşlarından itibaren, köylerine gelip giden dedeler ve cemlerdeki zakirleri dinleyerek kendi kendine bağlama çalmayı öğrenmeye başladı.
    Yöredeki eski aşıkları ve meclislerde dinlediği usta malı deyişleri öğrendi. Zamanla yörede adını duyuran Aşık Haydar, 20 yaşlarına dek genellikle köyünde kaldı.
   Yörenin kendine özgü halk müziği havalarının Türkiye geneline taşınmasında öteki bazı aşıklarla birlikte önemli katkısı olan Aşık Haydar, Davut Sulari, Mahzuni gibi aşıklarla Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde konserlere katıldı. Başta Musa Eroğlu olmak üzere birçok sanatçı Aşık Haydar’ın deyişlerini yorumladı.
   Öteki türkülerini yanında Hamdi Gardaş’ın birçok eserini besteledi ve yorumladı.
 

 

       GARİP GARİP 
  
Bir güzel elinden bende gurbete 
Düştüm eğlenirim ben garip 
Hasretliğin vardır elbette bende 
Hayalin gönlümde var garip 
  
Gönül sarayında gezen meleğim 
Ulu mevla böyle miydi dileğim 
Felek gülme demiş nasıl güleyim 
Dudak yas tutmuyor dil garip garip 
  
Sana benzerini bir yerde gördüm 
Tatlı gülüşüne ben hayran oldum 
O zaman sazımı elime aldım 
Sazım düzen tutmaz tel garip garip 
  
Gönül arzulasa dostu göremem 
Uzaktır yollarım sana gelemem 
Ben seni görmeden Haydar olamam 
Mezarım başına gel garip garip

-------------------------------------------------------------------

     VELİ BABA DİYEREK 
  
Ozanlar diyarı Çorum elinden 
Koştum geldim Veli Baba diyerek 
Aşk ile barışın sevgi selinden 
Taştım geldim Veli Baba diyerek 
  
Senin aşıkların coşar da gelir 
Sel gibi dağları aşar da geir 
Aşkın ateşine düşer de gelir 
Piştim geldim Veli Baba diyerek 
  
Yurdun dört yanından gelir ozanı 
Ordular doyurur kara kazanı 
Böyle olur erenlerin düzeni 
Seçtim geldim Veli Baba diyerek 
  
Haydari’yem niyazım var çuluna 
Canım kurban olsun senin yoluna 
Özümle sözümle halkın diline 
Düştüm geldim Veli Baba diyerek