Deli Boran

 

    Çorum'un Sarimbey köyünde doğdu.Çukurova daki Kuyumcu aşiretindendir.17. yüzyılda Çorum'a yerleşti  ova o günden bu güne Kuyumcuözü diye anılır.Gezgin bir aşıktır.Anadolu'nun birçok yöresini ,Suriye,Irak dolaştı,Kerbela'ya kadar gitti.O dönemin şair ve aşıklarından Sungurlu'lu Zeki,Yamadı'lı Sefil Ahmet,Yazır'lı Sefil Ali'le dostluğu ve arkadaşlığı oldu.Onlarla söyleşiler zaman zamanda atışmalar yaptı.Bir deyişinde Gazi Osman Paşa'yı öyen sözlerinden 1878-1879 Osmanlı-Rus savaşına katıldığı sanılmaktadır.
      Deli Boran hem doğaçtan deyiş söyleyebilen bir aşık hem aruz ölçeğini kullanabilen bir şairdir.Her türlü bağın ve koşulun ötesinde özgürce yaşandı.Ünü tüm yurda yayıldı.
      Deyişlerini topladığı defteri ardıllarınca korunamadı.Halkın dilinden derlenen pek az deyişi kimi edebiyat tarihlerinde,antolojilerde ve dergilerde yayınlandı.Sarimbey'de öldü.

             YAĞMADAN 
 

Cem edip görgüye sorguya gidip 
Yağmadan mı güzel dedem yağmadan
Taliplerin günahını af edip  
Yağmadan mı güzel dedem yağmadan mı 
   
Gördüğün sorduğun erer refaha 
Ölenlerin pek mi çokmuş günaha  
Af edişte ortak oldun Allah’a 
Yağmadan mı güzel dedem yağmadan 
   
Nasıl ettin Çorum ile Yozgat’ı 
Düstük  kaldırmanın kaçtır fiyatı 
Dardan inen cennet olur ahreti 
Yağmadan mı güzel dedem yağmadan  
   
Deli Boran  der ki kalma noksana 
Ölenlerden bari elin çeksene 
Fakir talip kan ağlıyor baksana  
Yağmadan mı güzel dedem yağmadan
             

İNCİL, KUR'AN, ZEBUR OLSAN

İncil, Kur'an, Zebur olsan
Açmam seni şimden kelli
Âb-ı kevser suyu olsan
İçmem seni şimden kelli

Has bahçenin gülü olsan
Beyaz oğul balı olsan
Lâle mercan inci olsan
Seçmem seni şimden kelli

Eğer bir ulu kuş olsan
Cümle güzele baş olsan
Baha yetmez kumaş olsan
Biçmem seni şimden kelli

Boran der Hakk'ın muradı
Sözün özüme yaradı
Olsan cennetin sıratı
Geçmem seni şimden kelli


KIYMATIN (GÖKTE UÇAN HUMA KUŞU) 
  
Gökte uçan huma kuşu 
Ne bilir dalın kıymatın 
Kargayı kondurman dala 
Ne bilir gülün kıymatın 
  
Çift sürüp ekin ekmeyen 
Meydana sofra dökmeyen 
Arının kahrın çekmeyen 
Ne bilir balın kıymatın 
  
Meclislerden söz atanlar 
Gerçeğe yalan katanlar 
Sonra beyliğe yetenler 
Ne bilir ilin kıymatın 
  
Bunu diyen Deli Boran 
Küçücükken yetim duran 
Bir görmeye deve veren 
Ne bilir malın kıymatın