Dedemoğlu

 

    Çorum'un Sungurlu ilçesinde Araf köyündedir.17 yüzyıl son 18.yızyılın ilk yarısında yaşadı.Çorum'lu ünlü halk şairi Teslim Abdal'la uzun süre arkadaşlık yaptı.Safevi şahlarından Şah Süleyman Ünvanını kullanan 2.Safinin ölümünden sonra,kardeşi Hüseyin'le taht kavgasına girişen,yenilince İstanbul'a gelip Osmanlı Devleti'ne sığınan,Osmanlı yönetimince zorunlu oturma koşuluyla Midilli adasına gönderilen,aynı koşulla aldığı başka bir adadan kaçarak ozaman Bozok sancağına bağlı olan Çorum'a gelen,köylerden topladığı silahlı güçlere dayanarak Çorum topraklarında 3.Abbasi Salis ünvanıile Şahlığını ilan eden,sonunda Osmanlı güçlerine yenilerek öldürülen Abbas'ın nedenolduğu olaylara karıştığı sanılmaktadır Dedemoğlu'nun.
   Çorum dışında ünü pek yaygın değildir.Buna karşılık Çorum Yöresinde tanınan ve sevilen bir aşıktır.
    Derlenip yayınlanmış şiirleri arasında birbiri ardına sıralanmış mahlaslı manilerden oluşan ''Yüzname''adlı deyişi Türk halk şiirinde ender rastlanan bir biçimin güzel örneklerindendir.

  1-Dedemoğlu yoluna                  2-Dedemoğlu yoluna            
      Yol içinde yoluna                         Yol içinde yoluna
      Yoloğlu yol oğlunu                      Yol oğlu ona derler
      Davet eder yoluna                       Yol içinde yoluna

  3-Dedemoğlu yoluna                  4-Dedemoğlu yolcular
      Yol içinde yoluna                         Yol içinde yolcular
      Yol içinde olmayan                      Alem düşman olsada
      Birgün ola yoluna                        Yoldan kalmaz yolcular

  5-Dedemoğlu yol vardır             6-Dedemoğlu yol eyler
      Yol içinde yol vardır                    Davet kılar gel eyler
      Yoldan kalan kişide                    Üstazı kamil olan
      Elbette bir hal vardır               &nbs