İzmi Bıraktın

 

    1958 Tarihinde Çorum ilinin Çağşak köyünde dünyaya geldi.Aile lakaplarına baba tarafından Karaoğlanlar yada
Kara İmamlar,Ana tarafına ise Kirişler yada Kör İmamlar denirdi.Her yerde bolca bulunan yoksul bir Anadolu köyüdür köyleri.Kul Rıza'nın öğrenimi ilkokul düzeyindedir.İlköğrenimini köyünde tamamlamış ve orta olulu Sungurlu'da başlamıştır.Ancak kendine göre özel nedenlerden dolayı orta öğrenimini yarıda bırakmıştır.Ozanın şiire başlamasıda bu yıllardadır.Onun şiir yazmaya yönelmesinde içinde bulunduğu yoksulluk ve özellikle annesinin çileli yaşamı etkili olmuştur.
Öyleki daha ilk şiirini 12 yaşında 1970 senesinde annesi için yazmıştır.
                                                                 
Nice bez yıkadın ellerin dondu
Çok öllük eledin altıma kondu
Benimle ağladı benimle yandı
Hakkını ödemek zor garip anam

Uyu diye kundaklara beledin
Koyun olup yavrum diye meledin
Çok beşik sallayıp beni diledin
Hakkını ödemek zor garip anam

Kul Rıza usta çırak ilişkisi ile yetişmiş bir ozan değildir.Kul Rıza mahlasını düşünde Kul Fakır'dan aldığını söylemektedir.Kul Rıza
Gördüğü düşün ayrıntısını anlatmasada rüya ile birlikte  ''badeli aşık''olduğunu söylemektedir.Daha çok deyiş,duaz,güzelleme,ağıt türlerinde şiirler yazan Kul Rıza,Kültür ve turizm Bakanlığı Halk Ozanları arşivine kayıtlıdır.                                                                 

 

 

AL DA GEL


Ela gözlü şahım gül yüzlü pirim
Beller azdı Zülfikar'ı al da gel
Gözüm yaşlı yollarını beklerim
Diller azdı Zülfikar'ı al da gel

Sahte dede sofu posta oturmuş
Talip diye biraz namert getirmiş
Sözü belli değil aşık yetirmiş
Teller azdı Zülfikar'ı al da gel

Kimisi keyfinden eşin boşuyor
Boşayanlar zaten yoldan düşüyor
Gören dedelere aklım şaşıyor
Kullar azdı Zülfikar'ı al da gel

İkrar yok talipte Pire varılmaz
Dede nerden gelir postu sorulmaz
Gerçek talip bu meydanda görülmez
Yollar azdı Zülfikar'ı al da gel

Kurban diye koyun kuzu keserler
Koç deyince kin nefreti kusarlar
KUL RIZA'ya birde küfür basarlar
Eller azdı Zülfikar'ı al da gel