Çorum’un Sarimbey köyünde doğdu.Çukurova daki Kuyumcu aşiretindendir.17. yüzyılda Çorum’a yerleşti  ova o günden bu güne Kuyumcuözü diye anılır.Gezgin bir aşıktır.Anadolu’nun birçok yöresini ,Suriye,Irak dolaştı,Kerbela’ya kadar gitti.O dönemin şair ve aşıklarından Sungurlu’lu Zeki,Yamadı’lı Sefil Ahmet,Yazır’lı Sefil Ali’le dostluğu ve arkadaşlığı oldu.Onlarla söyleşiler zaman zamanda atışmalar yaptı.Bir deyişinde Gazi Osman Paşa’yı öyen sözlerinden 1878-1879 Osmanlı-Rus savaşına katıldığı sanılmaktadır.
Deli Boran hem doğaçtan deyiş söyleyebilen bir aşık hem aruz ölçeğini kullanabilen bir şairdir.Her türlü bağın ve koşulun ötesinde özgürce yaşandı.Ünü tüm yurda yayıldı.
Deyişlerini topladığı defteri ardıllarınca korunamadı.Halkın dilinden derlenen pek az deyişi kimi edebiyat tarihlerinde,antolojilerde ve dergilerde yayınlandı.Sarimbey’de öldü.

             YAĞMADAN

Cem edip görgüye sorguya gidip
Yağmadan mı güzel dedem yağmadan
Taliplerin günahını af edip
Yağmadan mı güzel dedem yağmadan mı

Gördüğün sorduğun erer refaha
Ölenlerin pek mi çokmuş günaha
Af edişte ortak oldun Allah’a
Yağmadan mı güzel dedem yağmadan

Nasıl ettin Çorum ile Yozgat’ı
Düstük  kaldırmanın kaçtır fiyatı
Dardan inen cennet olur ahreti
Yağmadan mı güzel dedem yağmadan

Deli Boran  der ki kalma noksana
Ölenlerden bari elin çeksene
Fakir talip kan ağlıyor baksana
Yağmadan mı güzel dedem yağmadan

İNCİL, KUR’AN, ZEBUR OLSAN

İncil, Kur’an, Zebur olsan
Açmam seni şimden kelli
Âb-ı kevser suyu olsan
İçmem seni şimden kelli

Has bahçenin gülü olsan
Beyaz oğul balı olsan
Lâle mercan inci olsan
Seçmem seni şimden kelli

Eğer bir ulu kuş olsan
Cümle güzele baş olsan
Baha yetmez kumaş olsan
Biçmem seni şimden kelli

Boran der Hakk’ın muradı
Sözün özüme yaradı
Olsan cennetin sıratı
Geçmem seni şimden kelli

KIYMATIN (GÖKTE UÇAN HUMA KUŞU)

Gökte uçan huma kuşu
Ne bilir dalın kıymatın
Kargayı kondurman dala
Ne bilir gülün kıymatın

Çift sürüp ekin ekmeyen
Meydana sofra dökmeyen
Arının kahrın çekmeyen
Ne bilir balın kıymatın

Meclislerden söz atanlar
Gerçeğe yalan katanlar
Sonra beyliğe yetenler
Ne bilir ilin kıymatın

Bunu diyen Deli Boran
Küçücükken yetim duran
Bir görmeye deve veren
Ne bilir malın kıymatın