DERVİŞ EDNA

Derviş Edna, Çorum ili merkez ilçeye bağlı, ilçe merkezine 32 km uzaklıkta bulunan Karahisar(Karasar) köyünde 1878 yılında doğmuştur. Asıl adı Mehmet’tir. Derviş Edna deyişlerinde kullandığı mahlasıdır. Babasının adı Bektaş Anasının adı Fadik’tir. İki erkek bir kız olmak üzere üç kardeştirler.

  YOLUNA KURBANDIR CESETTE CANIM

Yoluna kurbandır cesette canım
Senin emrin ile söylüyor dilim
Gönülden çıkarma gül yüzlü pirim
Gönüle karışan yâre kurbanım

Karıştın gönlüme dalgam coşurdun
Aşkın küresinde sinem pişirdin
Aşkına düşeli günüm geçirdim
Erişen günümde pire kurbanım

Seni görmeyince duramam derdim
Sen idin dilimde ezberim virdim
Cümle dertlilere sendendir yardım
Çağırınca erişen cana kurbanım

Karıştı gönlümüz vallah ayrılmam
Tanıdım dostumu billâh çevrilmem
Cihanı verseler bakıp ayrılmam
Hakikat söyleyen dile kurbanım

DERVİŞ EDNA’m dosta kurban olmuşum
Cihanda arayıp bir tek bulmuşum
Selman gibi sevdiğime ermişim
Alnında balkıyan nura kurbanım
 

 

GÖNÜL EVİNDEN SEYREYLEDİM CİHANA

Gönül evinden seyreyledim cihana
Vakit tamam oldu etmem bahane
Kayıtla başını gitme tufana
Yolun dikilmeden çare bakmalı

Bu dünya fanidir yetilmez imiş
Yakasız gömlek atılmaz imiş
Müşteri bulup ta satılmaz imiş
Bulup müşterini kâra bakmalı

Müşteri bulda kârına bakın
Yolun ırak değil cihana bakın
Ayıtla yolunu başını sakın
Kurtarıp başını hale bakmalı

Niceleri geldi geçti cihandan
Her ne ki dilersen dile bu handan
Günde yüz bin kere görünür sende
Gösterip yolunu pire bakmalı

DERVİŞ EDNA’m pir göründü gözüme
Düşe idim ol sultanın izine
Ahırında gelirsiniz sözüme
Kurtarıp bu başı hale bakmalı

KOYUN GİBİ KURBAN VERDİM CANIMI

Koyun gibi kurban verdim canımı
Ta ezelden dinler idim ününü
Gördüm cemalini, tuttum yolunu
Tuttum eteğini salmam sanıyom

Çalındı kalemler ervahım âdem
Elham suresidir gönlümde güdem
Aşkına düşeli ağlarım müdam
Aşkına düşeli gülmem sanıyom

Ta ezelden böyle çalmış kalemi
Gezdim seyreyledim cümle âlemi
Alnında gördüm levh-i kalemi
Çalındı kalemler bozmaz sanıyom

Aşkına düştüm de canımdan geçtim